0

เช่า Aputure Amaran 200d

ค่าเช่า 500 บาท/วัน

ไฟ LED daylight รองรับทั้งงาน Video หรือ Photo ใช้กับ Softbox Mount Bowen ให้ค่า ค่า Daylight CCT: 5600K, CRI≥95, TLCI≥95.

กรอกวันเวลา เพื่อคำนวนค่าเช่าและค่าประกัน
วันเวลาที่ยืม - คืน วัน - เวลาที่มารับของ
วัน - เวลาที่คืนของ
กรุณาเลือกวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน

สอบถามข้อมูลการเช่าอุปกรณ์ถ่ายรูปเพิ่มเติม
โทร: 081-999-4001
Line ID: lightandlens


รายละเอียดไฟ Flash และไฟต่อเนื่อง LED Aputure Amaran 200d สำหรับเช่า

ข้อมูลเพิ่มเติมและรายการอุปกรณ์สำหรับการเช่าไฟ Flash และไฟต่อเนื่อง LED Aputure Amaran 200d

  • Up to 65,000 lux @ 1 meter with Hyper-Reflector.
  • Daylight CCT: 5600K, CRI≥95, TLCI≥95.
  • Universal Bowens Mount.
  • Built-in Umbrella Holder.
  • Sidus Link App Control.
  • 0-100% Brightness Control.
  • 8 Built-in Lighting FX.
  • 3m Long Power Supply Cable.

อุปกรณ์ที่ให้ไปด้วย
  • Amaran 200x
  • Adapter
  • 1.5m Power Cable
  • Reflector
  • กระเป๋า
  • ขาตั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูล

โทร 081-999-4001

ขั้นตอนในการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ

รายละเอียดขั้นตอนการจอง และหลักประกันในการเช่า

  • 1 เลือกวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ
    ระบุวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน
    จะปรากฎค่าเช่า และค่าประกัน
  • 2 จองผ่านเว็บไซต์ เลือกรายการอุปกรณ์
    และวันเวลาที่ต้องการยืม
    แล้วทำการจองผ่านระบบ
  • 3 ยืนยันและรับอุปกรณ์ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
    เพื่อยืนยันการจอง
    รับอุปกรณ์ตามวันเวลานัด

ประเภทของการเช่า

  • ยืนยันที่อยู่ 1.บัตรประชาชน 2.เอกสารยืนยันที่อยู่* (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)
  • ไม่ยืนยันที่อยู่ ใช้แค่บัตรประชาชน (วางประกัน 100%)
  • วางเอกสารตัวจริง วางบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านตัวจริง (วางหลักประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)
  • นักเรียนนักศึกษา ต้องกำลังศึกษาอยู่ (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)

สามารถดูราคาประกันของแต่ละอุปกรณ์ได้โดยป้อนวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ และคลิกลิงค์เพื่อดูค่าประกัน

* เอกสารยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ออกในนามของผู้เช่า (ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯ) จดหมายสถานบันการเงินหรือหนังสือราชการ (เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ประกันชีวิต เอกสารกรมสรรพากร ฯ) ลงวันที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน

[+] ดูรายละเอียดเพิ่มเติม