Cart 0

ให้เช่า เลนส์

ให้เช่าเลนส์สำหรับกล้องถ่ายรูป ทุกช่วง Wide, Telephoto, Macro, Fix ฯ

เลือกเลนส์ตามยี่ห้อ
Fujifilm Sigma Canon Tamron Samyang Sony Panasonic Olympus

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***