0

รายการไฟ Flash และไฟต่อเนื่อง LED Fokon/Rimelite สำหรับเช่า

ให้เช่าไฟแฟรชถ่ายภาพ และไฟต่อเนื่อง LED สำหรับงานถ่ายภาพในและนอกสถานที่

แสดงไฟ Flash และไฟต่อเนื่อง LED: Fokon/Rimelite

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***