Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่ากล้อง เช่าเลนส์ เช่าแฟรช

อุปกรณ์ถ่ายรูป และอุปกรณ์เสริมอื่นๆให้เช่า

แสดงอุปกรณ์ถ่ายรูป: Sony

เช่าเลนส์

เช่ากล้องถ่ายรูป

เช่าอุปกรณ์ถ่ายรูป

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***