Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่ากล้องถ่ายวีดีโอ Gimbal ไมค์ไวเลส

เช่าอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ, Action Cam, Wireless, Gimbal

แสดงอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ: GoPro

เช่ากล้องโกโปรและอุปกรณ์

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***