Cart 0

ให้เช่ากล้องถ่ายวีดีโอ Gimbal ไมค์ไวเลส

เช่าอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ, Action Cam, Wireless, Gimbal

แสดงอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ: Shure

เช่าไมโครโฟน

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***